Banki kontra przedsiębiorstwa

Banki kontra przedsiębiorstwa

Bankowe postępowanie ugodowe dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw państwowych, spółek jednoosobowych skarbu, spółek, w których akcje skarbu państwa, przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa wynosiły łącznie ponad 50%. Podstawą rozpoczęcia bankowego postępowania ugodowego był wniosek dłużnika, który przestał spłacać kredyty zaciągnięte w banku. Bankiem, który jest upoważniony do wszczęcia bankowego postępowania ugodowego jest bank, w którym suma wierzytelności wobec dłużnika jest największa spośród wszystkich wierzytelności bankowych, lub inny bank, który jest wierzycielem, jeśli bank, który ma, co najmniej 10% ogółu długu nie wszczął bankowego postępowania ugodowego.

Bankowe postępowanie wymaga sformułowania a następnie wdrożenia programu naprawczego przez dłużnika, czyli przedsiębiorstwo. Odbywa się to przy udziale wierzycieli, którzy powinni skłaniać się do zmniejszenia wysokości długu (kredyty wraz z odsetkami) oraz dogodne kredytowanie przedsiębiorstwa, co jest warunkiem realizacji programu naprawczego. Sprzedaż może pomóc w zlikwidowaniu problemów płatniczych tylko w przypadku, gdy zaciągnięte kredyty czyli cena długu będzie dla dłużnika atrakcyjna.

Ubezpieczenie zdrowotne jest nieodłącznym elementem funkcjonowania w społeczeństwie, dzięki niemu ...

Więcej

Swoisty dla okien drewnianych jest taki parametr jak brak elastyczności, co za tym idzie nieraz ...

Więcej

Gra na instrumencie, jakikolwiek by on to nie był wymaga od nas ogromnej cierpliwości motywacji i ...

Więcej

W kategorii czasu podróży wyróżnić możemy jeszcze jeden rodzaj podróży, a ...

Więcej

Każda osoba mająca laptopa niekiedy posiada również kłopoty z nim, jakie zaczynają się w ...

Więcej